Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov 2015 - Informatieplicht overstromingsgevoeligheid vastgoed

Recent kwam de informatieplicht over de ligging van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied in de media. Deze verplicht verkopers en verhuurders om kandidaat-kopers en huurders  te informeren of een goed in overstromingsgevoelig gebied ligt.

De concrete regels en richtlijnen voor de toepassing van de informatieplicht vindt u onder het thema ‘beleidsinstrumenten’ in de rubriek ‘informatieplicht’


Zoek de overstromingsgevoeligheid van uw perceel op

Op het geoloket watertoets vindt u de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.

Een instructiefilmpje toont hoe u een opzoeking kan uitvoeren.

 

Wat betekent een aanduiding als overstromingsgevoelig nu precies?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 types van overstromingsgevoelige gebieden.

Effectief overstromingsgevoelige gebieden 

Dit zijn gebieden die recent nog onder water liepen of waarvan computermodellen aangeven dat het er om de 100 jaar of vaker overstroomt.


Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden

Dit zijn van nature overstroombare gebieden waar zich op de bodem in het verleden sedimenten hebben afgezet als gevolg van overstromingen. De kans op overstromingen is in deze gebieden klein, maar kan bij extreme weersomstandigheden niet uitgesloten worden.

 

In 2016 evalueert de  CIW de informatieplicht.


Vragen over de informatieplicht?

Neem contact op met het CIW-secretariaat via ciw-sec@vmm.be.

Veel gestelde vragen vindt u in veel gestelde vragen over de informatieplicht.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.