Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2017 - Geoloket watertoets toont sinds kort waterbeheerder

Jan. 2017 - Geoloket watertoets toont sinds kort waterbeheerder

Een woning of bouwgrond ligt in overstromingsgevoelig gebied en u wil meer weten over mogelijke wateroverlast op die plek of over de voorwaarden waarmee u moet rekening houden bij de (ver)bouwwerken. Neem dan contact op met de beheerder van de waterloop waarnaar het perceel afstroomt.

Sinds kort staat de waterbeheerder vermeld op de kaartafdruk van de watertoets en de risicozones voor overstromingen. De contactgegevens vindt u op de website van de waterbeheerder.

Deze aanpassing aan www.waterinfo.be/watertoets vloeit voort uit de evaluatie van de informatieplicht voor overstromingsgevoelig vastgoed. Hieruit bleek dat vastgoedmakelaars, notarissen, potentiële kopers en verkopers niet gemakkelijk de weg naar de waterbeheerder vinden. Door op de kaartafdruk aan te geven wie de waterbeheerder is, wil de overheid hieraan verhelpen.

 

Hieronder wordt een kaartafdruk getoond. De waterbeheerder is hierop rood omcirkeld.

Geoloket Watertoets - Waterbeheerder getoond

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.