Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Kaart overstromingsgevoelige gebieden aangepast

Ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts keurden een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De kaart treedt op 1 juli 2017 in werking.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden toont de effectief overstromingsgevoelige gebieden en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen. Vergunningverleners gebruiken deze kaart om de watertoets toe te passen, notarissen en makelaars voor de informatieplicht bij de verkoop of verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De kaart krijgt regelmatig een update met informatie uit recente overstromingen en nieuwe modelberekeningen. 

Wat is er aangepast ?

Vooral de effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn aangepast. Dat gebeurde op basis van recentere en accuratere modelberekeningen en informatie over de overstromingen in de periode 2014-2016. Aan de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn geen grote aanpassingen gebeurd. 

Wanneer is de nieuwe kaart van toepassing ?

Watertoets

In het kader van de watertoets moet de nieuwe kaart geraadpleegd worden voor:

  • vergunningsaanvragen die na 30 juni 2017 ingediend zijn
  • voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering na 30 juni 2017 verstuurd is.

Informatieplicht

In het kader van de informatieplicht is de nieuwe kaart van toepassing op:

  • onderhandse overeenkomsten die na 30 juni 2017 afgesloten zijn
  • authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst na 30 juni 2017 afgesloten is

  • authentieke akten zonder voorafgaande onderhandse overeenkomst die na 30 juni 2017 verleden zijn

  • openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen na 30 juni 2017 aangevat zijn.

De nieuwe kaart is te raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets. Er is ook een web map service en web feature service beschikbaar. Ook de huidige kaart, die sinds september 2014 van toepassing is, blijft beschikbaar ten behoeve van dossiers die voor 30 juni ingediend werden.

 

Omwille van een verhuis van het datacenter bij het Agentschap Informatie Vlaanderen van de Vlaamse overheid zal de nieuwe kaart tijdens de zomermaanden nog niet te raadplegen zijn op www.geopunt.be.

U kan de nieuwe kaart wél raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets. Met dit instrument kunt u nog vlotter opzoeken of een vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt en een gedateerde afdruk van de kaart aan de kandidaat-koper aanbieden. Ontdek de mogelijkheden via het instructiefilmpje. .

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.