Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Kan de brandweer wateroverlast de baas?

Onder die titel gaven enkele CIW-partners op 29 maart 2017 toelichting over de aanpak van overstromingen aan een 100-tal medewerkers van lokale brandweerzones.

Waterdammen plaatsen, kelders leegpompen, openbare waterafvoeren ontstoppen, ... De brandweer is een belangrijke partner om de schade bij overstromingen zo laag mogelijk te houden. Een nauwe samenwerking tussen brandweerdiensten, waterbeheerders en overheidsdiensten is dan ook essentieel.

Een belangrijke partner

Op 29 maart 2017 kregen een 100-tal brandweerlieden daarom toelichting over het waterbeleid: Wie zijn de actoren binnen het integraal waterbeleid en wat zijn hun taken bij de aanpak van overstromingen? Hoe kunnen we door in te zetten op protectie, preventie en paraatheid schade door overstromingen beperkt houden? Wat is de rol van de brandweer hierbij? En op welke manier kunnen we de brandweer ondersteunen in hun taken? Zo werd o.m. toegelicht welke informatie beschikbaar is op www.waterinfo.be en hoe brandweerzones er zelf mee aan de slag kunnen.

Elkaar informeren

Omgekeerd beschikken brandweerzones over nuttige informatie voor het overstromingsbeleid. Met de informatie uit hun interventies kunnen we de overstromingskaarten verder optimaliseren.

Als afsluiter vond een demonstratie plaats met verplaatsbare dammen die bij noodsituaties flexibel kunnen ingezet worden. Het was een geslaagde en gevarieerde dag voor een doelgroep waar de CIW-partners in de toekomst meer willen mee samenwerken.

 

Infodag brandweer (maart 2017)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.