Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juni 2016 - Naar een efficiëntere bekkenwerking

Juni 2016 - Naar een efficiëntere bekkenwerking

Op 22 juni 2016 keurde de CIW een voorstel goed om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. Vooraleer het voorstel verder juridisch uitgewerkt wordt, wordt het voorgelegd aan minister J. Schauvliege.

De algemene bekkenvergadering bestaat uit de waterbeheerders en andere betrokken instanties uit het bekken. Alle gemeenten zijn er rechtstreeks vertegenwoordigd. De voorbereiding van de algemene bekkenvergadering gebeurt in het bekkenbureau. Deze tweeledige structuur vertraagt het overleg binnen het bekkenbestuur. Bovendien komen dezelfde agendapunten aan bod en zetelen vaak dezelfde personen in beide vergaderingen.

Sommige gouverneurs laten daarom het bekkenbureau en de algemene bekkenvergadering stelselmatig samenvallen of ze organiseren een schriftelijke ronde voor het bekkenbureau.

Als de minister het voorstel van de CIW volgt om het bekkenbureau af te schaffen, dan moet dit nog verder juridisch voorbereid worden. Zo moeten de taken van het bekkenbureau aan een andere bekkenstructuur (de algemene bekkenvergadering of het ambtelijke gebiedsgericht en thematisch overleg) toegewezen worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.