Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2018 - CIW zet dialoog met sectoren en lokale besturen over toekomstig waterbeleid verder

In het kader van de volgende waterbeleidsnota laat de CIW lokale besturen en sectororganisaties meedenken over de prioriteiten voor het waterbeleid. Een enquête in oktober 2017 en workshops in december 2017 leverden al waardevolle suggesties. Ook in 2018 gaat de CIW met hen in dialoog.

 

                   Participatie waterbeleidsnota - beeld (2018-03)              

Participatieplatform & workshop

In september 2017 startte de CIW een participatietraject dat sectoren en lokale besturen betrekt bij de voorbereiding van de 3de waterbeleidsnota. Met een online bevraging en workshops peilde de CIW naar hun prioriteiten voor het waterbeleid van morgen.

Uit de ontvangen suggesties selecteerden we drie thema's waarover we de dialoog in 2018 verderzetten: (1) diffuse verontreiniging, (2) waterschaarste en droogte, en (3) sensibiliseren en gedragsverandering.

Tot 15 april 2018 konden sectoren en lokale besturen op een onlineplatform zelf mogelijke oplossingen of vernieuwende ideeën ingeven. Op 16 mei 2018 worden de resultaten van het onlineplatform voorgesteld en kunnen zij over de drie thema's in gesprek gaan met de auteurs van de waterbeleidsnota.

Inschrijven kan tot 8 mei.

 

Participatie waterbeleidsnota - traject (2018-03)

 

 

Het participatietraject voor de 3de waterbeleidsnota, en vooral de ervaringen ervan, vormt ook één van de inspirerende bijdragen van het CIW-event over participatie dat plaatsvindt op 19 oktober 2018. 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.