Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Maart 2012 - Nieuw uitvoeringsbesluit watertoets in werking

Maart 2012 - Nieuw uitvoeringsbesluit watertoets in werking

Op 1 maart 2012 treedt het nieuw uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking.

Op 1 maart 2012 treedt het nieuw uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking. Met de watertoets worden vergunningen en plannen sinds 2006 afgetoetst aan de impact op het watersysteem. Een evaluatiecommissie besloot na de overstromingen van 2010 dat de watertoets krachtiger moest worden. Het aangepaste besluit dat de Vlaamse Regering eind vorig jaar goedkeurde, beantwoordt aan die vraag.

Wat verandert er?

De aanbeveling om advies te vragen aan een waterbeheerder wordt een verplichting die de vergunningverlener moet naleven.

  • De procedure om na te gaan wanneer advies moet worden gevraagd wordt sterk vereenvoudigd.
  • Het besluit hanteert enkel nog de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Deze kaart werd geactualiseerd en uitgebreid.
  • Er is een aanvullende lijst met vergunningen en plannen waarvoor de watertoets moet uitgevoerd worden, en de inhoud van de waterparagraaf en het wateradvies worden afgestemd op de wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid van 2007.
  • Een nieuwe webapplicatie ondersteunt vergunning- en adviesverleners bij de watertoets. Met de webtoepassing zal ook een particulier kunnen nagaan hoe zijn geplande project de watertoets kan doorstaan.
Gerelateerde inhoud
Watertoets

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.