Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2016 - Nieuwe brochures zetten gebiedsgerichte werking in de kijker

Om de administraties en doelgroepen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn, te informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zijn digitale brochures gemaakt. Ze kaderen in het communicatieplan voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen, dat de CIW op 2 juli 2015 goedkeurde.

In de onlangs gepubliceerde bekkenbrochures maakt u kennis met de bekkens en met de concrete werking van de bekkensecretariaten. Een gebiedsgerichte werking staat er voorop.  In de speerpunt- en aandachtsgebieden schakelen we een versnelling hoger richting goede toestand in 2021 of 2027.  De bekkensecretariaten organiseren er gebiedsgericht overleg met alle betrokkenen.  De knelpunten en kansen die het gebied kenmerken, worden in kaart gebracht en in overleg wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen. Acties en maatregelen uit het stroomgebiedbeheerplan worden er verfijnd en op elkaar afgestemd. Hierdoor komen we tot win-wins en een snellere uitvoering op het terrein.

Alle_covers_bekkenbrochures

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.