Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Aug 2012 - Nieuwe code van goede praktijk voor rioleringssystemen

Aug 2012 - Nieuwe code van goede praktijk voor rioleringssystemen

Op 20 augustus 2012 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen vaststelt.

Op 20 augustus 2012 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen vaststelt. De code moet ervoor zorgen dat de verschillende onderdelen van het rioleringssysteem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden.

De oude code dateerde van 1996 en was aan herziening toe, onder meer om de verwachte klimaatverandering in rekening te brengen, beter te beschermen tegen wateroverlast en de laatste stand van techniek te vertalen. De actualisatie werd voorbereid binnen de CIW.

Bij de nieuwe code hoort ook een rekenmodule die ondersteuning biedt bij het uitwerken van een inspectieplan voor het onderhoud van rioleringen.

Raadpleeg de code en de rekenmodule.

gearchiveerd onder: Standaard nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.