Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Sept 2014 - Nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden

Sept 2014 - Nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de bevoegde ministers een nieuwe kaart goed. De nieuwe kaart is van toepassing sinds 1 september 2014.

Op de nieuwe kaart zijn de effectief overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van meer recente en accurate modelleringsgegevens. Voor de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn aanpassingen gebeurd voor de mijnverzakkingsgebieden, voor de gebieden die van nature overstroombaar zijn vanuit de zee en voor sterk opgehoogde terreinen

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden speelt een belangrijke rol bij de toepassing van de watertoets en in het kader van de informatieplicht die geldt bij de verkoop of de verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied.

Voor meer informatie raadpleeg de website van de watertoets.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid