Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > 8 mei 2014 - Nieuwe publicatie: Naar een duurzaam rivierbeheer

8 mei 2014 - Nieuwe publicatie: Naar een duurzaam rivierbeheer

Op 8 mei verscheen de publicatie 'Naar een duurzaam rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad.' Auteurs zijn Patrick Meire en Mark van Dyck.

Rivieren zoals de Schelde leveren van nature goederen en diensten aan de mens: drinkwater, vis, mogelijkheden voor scheepvaart en  havenontwikkeling, recreatie en toerisme, ...  We spreken in dit verband van “ecosysteemdiensten”.

De mens probeert steeds om rivieren te verbeteren om een specifieke ecosysteemdienst te optimaliseren. Met als resultaat dat het ecosysteem en de bijbehorende ecosysteemdiensten van de Schelde ernstig ontwricht geraken, met dure en verontrustende gevolgen.

In dit boek wordt getoond hoe we de natuurlijke werking van rivieren duurzaam kunnen herstellen. Ecologie en economie worden daarbij niet als opponenten gezien, maar als de twee zijden van het muntstuk waarmee we welvaart en welzijn kunnen (blijven) kopen.

Patrick Meire (Damme) is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.
Mark Van Dyck (Gent) is wetenschapsjournalist.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.