Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juli 2015 - Nieuwe richtlijnen voor toepassing van watertoets in signaalgebieden

Juli 2015 - Nieuwe richtlijnen voor toepassing van watertoets in signaalgebieden

Op 1 juli 2015 traden nieuwe richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden in werking.

Deze nieuwe richtlijnen werden door de ministers J. SCHAUVLIEGE en B. WEYTS op 19 mei 2015 uitgevaardigd in een omzendbrief die de reeds bestaande omzendbrief van 2013 vervangt. De belangrijkste aanpassing betreft een verfijning van het toepassingsgebied zodat dit doelgericht wordt afgestemd op de signaalgebieden waar effectief een vervolgtraject voor voorzien is of wordt. Daarnaast geeft de omzendbrief een aantal richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor alle effectief overstromingsgevoelige gebieden.

 

De nieuwe omzendbrief beoogt via een correcte toepassing van de watertoets vier doelstellingen elk binnen een specifiek toepassingsgebied:

  • In de door de Vlaamse Regering goedgekeurde signaalgebieden geldt een bewarend beleid voor de periode tussen de beslissing van het vervolgtraject en de effectieve uitvoering van deze beslissing. Daarnaast biedt de omzendbrief bijkomende richtlijnen voor zowel het wateradvies als de waterparagraaf zodat eventuele nog niet gerealiseerde vervolgstappen niet gehypothekeerd worden en het watersysteem geen schadelijke effecten ondervindt.
  • In de signaalgebieden reeks 3 (waarvoor de Vlaamse Regering nog een beslissing moet nemen over de vervolgstappen op basis van een voorstel van de bekkenbesturen) gelden richtlijnen voor de bekkenbesturen bij het bepalen van het ontwikkelingsperspectief en de noodzakelijke vervolgstappen.
  • In effectief overstromingsgevoelig gebied gelden randvoorwaarden vanuit het watersysteem in het kader van de watertoets. Deze randvoorwaarden worden gebiedsspecifiek en projectspecifiek verder verfijnd om opgenomen te worden in het wateradvies.
  • In effectief overstromingsgevoelig gebied moet bovendien vermeden worden dat nieuwe harde bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Meer informatie vindt u hier.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid