Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2016 - Voorbereiding stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 opgestart

De CIW gaf op 12 oktober goedkeuring aan het tijdspad voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027. Ze hield daarbij rekening met de evaluatie van het voorbereidingstraject van de huidige plannen. Het tijdspad kan nu vertaald worden in het CIW-werkplan voor 2017 en volgende jaren.

Aan het opmaken van stroomgebiedbeheerplannen gaat veel voorbereidend werk vooraf: monitoringprogramma’s opzetten, de toestand van de watersystemen analyseren, overstromingsrisico’s in kaart brengen, drukken vanuit de sectoren bepalen,  milieukwaliteitsnormen evalueren en eventueel bijstellen, … Volgend jaar wordt dan ook al gestart met de voorbereiding van de plannen voor de periode 2022-2027.

Om die voorbereiding in goede banen te leiden, gaf de CIW op 12 oktober haar goedkeuring aan het tijdspad en aan enkele uitgangspunten voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.  Zo zal bij de voorbereiding van de plannen rekening gehouden worden met de voortgang in de uitvoering van de huidige plannen, met de voorziene tussentijdse evaluatie van de huidige plannen en met een voorstel voor een visie op langere termijn op de financiering van de plannen, drie outputs die voorzien zijn tegen eind 2018. Ook de afstemming met andere beleidsinitiatieven, zoals het IHD-beleid en het mestbeleid, en met het waterbeleid van de aangrenzende regio’s en lidstaten, wordt bewaakt.Tijdspad stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.