Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Dec. 2013 - Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten raadpleegbaar

Dec. 2013 - Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten raadpleegbaar

In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn maken de lidstaten overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op.

  • Overstromingsgevaarkaarten tonen de fysische eigenschappen van overstromingen, zoals de verwachte omvang en de waterdiepte bij een kleine, middelgrote of grote kans op overstromen.
  • Overstromingsrisicokaarten brengen de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen voor de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid in kaart. Deze kaarten vormen de basis voor het overstromingsrisicobeheer.

De kaarten voor Vlaanderen en bijkomende informatie vindt u binnenkort (planning februari 2014) op de nieuwe portaalsite www.waterinfo.be. In afwachting kunt u de kaarten vanaf 22 december 2013 raadplegen via http://www.orlkartering.waterinfo.be.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.