Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Nov 2011 - Overstromingsveilig bouwen en wonen

Nov 2011 - Overstromingsveilig bouwen en wonen

Met deze brochure informeert de CIW over hoe overstromingsveilig te bouwen en wonen.

Ook inwoners van overstromingsgevoelige gebieden kunnen en moeten hun steentje bijdragen om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. Om hen te informeren, maakte de CIW de brochure Overstromingsveilig bouwen en wonen: hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?. U kunt de brochure gratis bestellen bij het secretariaat van de CIW of  hieronder downloaden.

Meer informatie over waterveilig bouwen en wonen vindt u op de website van de watertoets.

gearchiveerd onder: Standaard nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.