Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juni 2016 - Plan van aanpak financiering stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd

Juni 2016 - Plan van aanpak financiering stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd

Op 22 juni 2016 gaf de CIW haar goedkeuring aan een plan van aanpak met de doelstellingen, de werkwijze en het tijdspad voor een maatschappelijk overleg over de langetermijnfinanciering van het integraal waterbeleid.

Een maatschappelijk debat opstarten voor de uitwerking van een langetermijnvisie op de financiering van het integraal waterbeleid is één van de acties van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Uit het maatschappelijk overleg moeten aanbevelingen komen over hoe de doelstellingen van het waterbeleid op lange termijn op een financieel haalbare manier gerealiseerd kunnen worden.

Het maatschappelijk debat zal in een overlegplatform ‘Financiering integraal waterbeleid’ gevoerd worden, met vertegenwoordigers van de CIW en van de strategische adviesraden die bij het waterbeleid betrokken zijn. Begin 2017 gaat het overlegplatform van start.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.