Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Nov. 2017 - Positief advies bij soortenbeschermingsprogramma vissen

Nov. 2017 - Positief advies bij soortenbeschermingsprogramma vissen

De CIW gaf positief advies bij het soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.

Een duurzame instandhouding van deze soorten vraagt inspanningen op het vlak van waterkwaliteit, structuurherstel van waterlopen, een aangepast waterlopenbeheer en het wegwerken van vismigratieknelpunten.

Maximaal sporen met stroomgebiedbeheerplannen

Voor drie gebieden bevat het soortenbeschermingsprogramma een specifiek actieplan: Beekprikde bovenlopen van de Grote Nete, de bovenlopen van de Vlaamse Ardennen en de cluster Warmbeek en Dommel.

Die gebieden liggen voor een groot deel binnen een speerpuntgebied of aandachtsgebied van de stroomgebiedbeheerplannen, waar we sneller stappen willen zetten richting een goede ecologische watertoestand. Er is gekozen voor een optimale koppeling tussen de water- en natuurdoelstellingen. Op die manier kan het visbestand maximaal meeprofiteren van de voorziene waterkwaliteits- en structuurherstelmaatregelen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.