Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juli 2011 - Resolutie Vlaams Parlement wateroverlast sluit aan bij aanbevelingen CIW

Juli 2011 - Resolutie Vlaams Parlement wateroverlast sluit aan bij aanbevelingen CIW

Op 7 juli nam het Vlaams Parlement een resolutie aan om wateroverlast in de toekomst beter te vermijden.

De aanbevelingen om het overstromingsrisico en de bijhorende wateroverlast te
beperken, werden geformuleerd door de bijzondere commissie wateroverlast, een commissie die
opgericht werd na de wateroverlast van november 2010 en de opdracht had het waterbeheer bij te
sturen.

De aanbevelingen van het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering sluiten aan bij de
aanbevelingen van de CIW, zoals opgenomen in haar globaal evaluatierapport overstromingen en
goedgekeurd in mei 2011. Een belangrijke focus ligt op de drietrapsstrategie (eerst water
vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren) en op het versterken van de watertoets.

De resolutie van het Vlaams Parlement betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader
van een integraal waterbeleid vindt u op de website van het Vlaams Parlement.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.