Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan 2013 - Tweede waterbeleidsnota vastgesteld

Jan 2013 - Tweede waterbeleidsnota vastgesteld

Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota vast. De waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de komende zes jaar en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties.

 

U kunt de tweede waterbeleidsnota raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Een brochure van de tweede waterbeleidsnota en een folder van de samenvatting van de waterbeleidsnota zijn in voorbereiding.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.