Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Aug 2015 - Vierde opvolgingsrapport wateroverlast beschikbaar

Aug 2015 - Vierde opvolgingsrapport wateroverlast beschikbaar

Het vierde opvolgingsrapport wateroverlast beschrijft op hoofdlijnen de voornaamste initiatieven die in 2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie, paraatheid en in het kader van het omgaan met restrisico’s.

Vlaanderen werd in november 2010 getroffen door zware overstromingen. In 2011 voerde de CIW een globale evaluatie uit van de overstromingen van november 2010. De voorbije drie jaar rapporteerde de CIW in juli telkens over de uitvoering van de Globale evaluatie overstromingen 2010 en de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement. De rapportering van 2014 werd als eindrapportering beschouwd.

Om tegemoet te komen aan de vraag van het Vlaams Parlement om blijvend geïnformeerd te worden, is een vierde rapportering uitgewerkt, evenwel met een bijgestuurde aanpak. Deze vierde rapportering focust op kernpunten en is geënt op het concept van meerlaagse waterveiligheid.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.