Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Okt. 2011 - Vlaamse Regering wijzigt watertoets

Okt. 2011 - Vlaamse Regering wijzigt watertoets

De Vlaamse Regering wijzigt een aantal besluiten met betrekking tot de watertoets.

Op voorstel van minister Hilde Crevits, minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters wijzigde de Vlaamse Regering op 14 oktober na advies van de Raad van State definitief een aantal besluiten met betrekking tot de watertoets. Het doel van zo'n watertoets is dat bij elke (overheids)beslissing rekening wordt gehouden met het watersysteem en het -beleid. De wijzigingen omvatten onder meer een vormelijke en inhoudelijke vereenvoudiging die ervoor zorgt dat sneller kan nagegaan worden of het advies van de waterbeheerder vereist is; een afstemming van het uitvoeringsbesluit watertoets op de wijzigingen aan het decreet over het Integraal Waterbeleid (het vragen van advies voor de vergunningverlener wordt een verplichting); en een actualisering en uitbreiding van de kaart met aanduiding van de overstromingsgevoelige gebieden.

Meer info via http://www.watertoets.be/wetgeving

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.