Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Sept. 2017 - Voorbereiding waterbeleidsnota 2020-2025 van start

Sept. 2017 - Voorbereiding waterbeleidsnota 2020-2025 van start

Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de Vlaamse Regering tegen eind 2019 een derde waterbeleidsnota vaststelt, met een visie op het integraal waterbeleid.

De CIW staat in voor de voorbereiding ervan en werkt tegen eind 2017 aan een blauwdruk. Het ontwerp voor de waterbeleidsnota moet eind 2018 klaar zijn. Via een participatietraject wil de CIW de individuele leden van de strategische adviesraden en de lokale besturen nauwer betrekken bij de voorbereiding.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.