Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Okt 2011 - Nieuwe website integraal waterbeleid

Okt 2011 - Nieuwe website integraal waterbeleid

In oktober lanceerde de CIW haar nieuwe website www.integraalwaterbeleid.be.

 De website wil de informatie over integraal waterbeleid toegankelijk maken voor iedereen die in Vlaanderen van ver of van dichtbij bij waterbeleid betrokken is. Ook de elf Vlaamse bekkens, waar Vlaamse waterbeheerders, partners uit betrokken beleidsdomeinen, provincies, gemeenten, polders en wateringen samenwerken om het waterbeleid op bekkenniveau gestalte te geven, komen uitgebreid aan bod.

 

gearchiveerd onder: Standaard nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.