Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuwsbrief > CIW Nieuwsbrieven (2012-2016) > Nieuwsflits, 9 juli 2014
Abonneer nu
Heeft u interesse in onze nieuwsbrief? Bezorg ons uw e-mailadres.

Nieuwsflits, 9 juli 2014

Nieuwsbrief CIW


CIW - Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
CIW Nieuwsbrief
Nieuwsflits, 9 juli 2014

 

 

Start openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 

Vandaag start het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Tot 8 januari 2015 kan elke burger, organisatie of bedrijf de ontwerpen van de plannen raadplegen en er op reageren via de website www.volvanwater.be.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, zijn er ook bekkenspecifieke delen voor de 11 bekkens en grondwatersysteemspecifieke delen voor de 6 grondwatersystemen. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die per gemeente vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd moet worden, zijn in de plannen opgenomen.

Op www.volvanwater.be vindt u deze documenten. Via een zoekmodule kunt u er ook de plandelen en acties selecteren die voor uw gemeente, bekken of grondwatersysteem relevant zijn. Via geoloketten komt u er te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe en wanneer het afvalwater in uw straat gezuiverd moet worden. Reageren kan via het digitale inspraakformulier.

Er wordt ook advies gevraagd aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en de bekkenstructuren.

Om het openbaar onderzoek bij het publiek bekend te maken werd een wegwijsfolder gepubliceerd. Meer achtergrondinformatie over integraal waterbeleid,  leest u in onze nieuwe publicatie:
Integraal waterbeleid in Vlaanderen, samen voor een gestroomlijnd waterbeleid

 

CIW - Cöordinatiecommissie Integraal Waterbeleid Secretariaat CIW
Digitale nieuwsbrief
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel. 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be
» www.integraalwaterbeleid.be inschrijven - uitschrijven
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid