Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Tijdschema en werkprogramma stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (2012)

Tijdschema en werkprogramma stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (2012)

De Vlaamse Regering stelde de eerste stroomgebiedbeheerplannen vast in 2010. Deze plannen bevatten de maatregelen die Vlaanderen in de periode 2010-2015 neemt om de toestand van het watersysteem te verbeteren. Tegen eind 2015 worden nieuwe plannen gemaakt, opnieuw voor een periode van zes jaar. De kaderrichtlijn Water vraagt de lidstaten om voorafgaandelijk aan de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen, ook het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de plannen voor te leggen aan het publiek. Voorliggend document bevat het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen

PDF document icon TSenWP_SGBP_DEF.pdf — PDF-bestand, 1.19 MB (1247120 bytes)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.