Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie (2015)

Code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie (2015)

Op 5 november 2015 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat een nieuwe algemene code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie vaststelt.

  

 

Het meer informatieve gedeelte van de code uit 2009 wordt in 2016 in een ‘leidraad voor de waterbeheerders’ verwerkt. Die leidraad zal uitleg geven over de toepassing van de nieuwe code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie en de nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen.

Raadpleeg de algemene code van goede praktijk bagger- en ruimingsspecie van 5 november 2015 bij 'gerelateerde inhoud' onderaan deze pagina.

  

Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud en beheer van waterlopen

Naast de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie werd ook de code van goede natuurpraktijk in 2015 vernieuwd. Op 17 en 24 november 2015 vonden twee infomomenten plaats over de nieuwe richtlijnen voor het onderhoud van de waterlopen. U kunt hier de presentaties raadplegen. Ook de leidraad voor onderhoudswerken aan waterlopen maakt waterbeheerders wegwijs in de nieuwe codes.

 

Vaak gestelde vragen

Hieronder zijn de meest voorkomende vragen over de nieuwe code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie en hun antwoorden opgelijst. Heeft u een bijkomende vraag, stel ze dan via het contactformulier. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

  1. Mag de ruimingsspecie op de berm naast de (private) langsgracht open gespreid worden zonder dat er voorafgaandelijk een monstername en milieuhygiënisch onderzoek gebeurt?

  2. Het analyseverslag voor specie is slechts één jaar geldig. Vaak is dit te kort. Kan dit verlengd worden of moeten er dan opnieuw analysen gebeuren?

  3. Naast de bemonsteringstechnieken die opgenomen zijn in het CMA kunnen, mits motivatie, andere bemonsteringstechnieken toegepast worden. In welke fase moet deze motivatie ingediend worden? Is het de bedoeling om andere bemonsteringstechnieken (machinale technieken) op termijn op te nemen in de CMA?

  4. Welke zijn de vereiste fysische eigenschappen waaraan bagger- en ruimingsspecie moet voldoen voor het gebruik als bodem?

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.