Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Draaiboek kaart overstromingsgevoelige gebieden (richtsnoer, 2015)

Het draaiboek geeft een overzicht van de opbouw van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden en biedt een duidelijk kader aan voor wijzigingen van de kaart. Daarnaast bevat het draaiboek ook een luik over de te volgen werkwijze bij de kartering van overstromingsevents.

 

Voor een goede toepassing van de watertoets en de informatieplicht bij de verkoop en verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelige gebieden is een actuele en correcte kaart van de overstromingsgevoelige gebieden van groot belang. Om hiervoor te zorgen is er een draaiboek opgesteld. Het draaiboek geeft duidelijk aan hoe de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt opgebouwd. Daarnaast biedt het draaiboek een duidelijk kader aan wanneer er wijzigingen kunnen doorgevoerd worden aan de watertoetskaart en welke gegevens hiervoor dienen aangereikt te worden. Dit maakt het mogelijk dat wijzigingen op een relatief uniforme wijze kunnen doorgevoerd worden en een voldoende onderbouwing kan gegarandeerd worden. Tot slot bevat het draaiboek ook een luik met betrekking tot de te volgen werkwijze voor de kartering van overstromingsevents. De hierin opgenomen werkwijze zal telkens toegepast worden wanneer er overstromingen hebben plaatsgevonden en overgegaan wordt tot kartering.

Het draaiboek kan u raadplegen via gerelateerde items onderaan.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.