Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingsgevoeligheid van vastgoed? Voortaan gekend dankzij informatieplicht! (2013)

Sinds 11 oktober zijn verkopers en verhuurders van vastgoed verplicht hun potentiële klanten erover te informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Om de burger over deze nieuwe informatieplicht te informeren publiceerde de CIW de folder 'Overstromingsgevoeligheid van vastgoed? Voortaan gekend dankzij informatieplicht!'

Koopt u een pand of bouwgrond? Of huurt u er één voor meer dan negen jaar? Dan moet u sinds 11 oktober 2013 tijdig informatie krijgen over de overstromingsgevoeligheid van het gebied waarin de grond of het pand ligt. Want is er kans op overstroming vanuit de waterloop of door afstromend hemelwater? Dan gelden vaak specifieke bouwverplichtingen of beperkingen. En die kent u maar beter vóór u overgaat tot de koop of huur.

Sinds 11 oktober zijn verkopers en verhuurders van vastgoed verplicht hun potentiële klanten erover te informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Om de burger over deze nieuwe informatieplicht te informeren publiceerde de CIW de folder 'Overstromingsgevoeligheid van vastgoed? Voortaan gekend dankzij informatieplicht!'

Dankzij de nieuwe informatieplicht bent u als kandidaat-koper of kandidaat-huurder dus beter beschermd. U neemt weloverwogen uw beslissing en staat achteraf niet voor onaangename verrassingen. De informatieplicht geldt voor uw vastgoedmakelaar, uw notaris en de eigenaar van het pand of de grond.

U kunt de folder downloaden via gerelateerde items (zie hieronder) of gratis bestellen bij het CIW-secretariaat op het nummer 053 72 65 07 of via secretariaat_ciw@vmm.be.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.