Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Folder 'Slim omgaan met regenwater' (2013)

Folder 'Slim omgaan met regenwater' (2013)

Bouwt of verbouwt u? Dan moet u voor bouwaanvragen die u indient vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening over de manier waarop u met regenwater moet omgaan op het particuliere domein. De nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger. De folder 'Slim omgaan met regenwater' vat voor u de grote lijnen van de verordening samen. De volledige tekst van de verordening vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.