Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Folder 'Slim omgaan met regenwater' (folder, 2013)

Bouwt of verbouwt u? Dan moet u voor bouwaanvragen die u indient vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening over de manier waarop u met regenwater moet omgaan op het particuliere domein. De nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger. De folder 'Slim omgaan met regenwater' vat voor u de grote lijnen van de verordening samen. De volledige tekst van de verordening vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen.

Regenwater opvangen? Besparend, ecologisch én veilig!

Regenwater moet u in veel gevallen opvangen in een put. Ideaal om te gebruiken in het toilet, de wasmachine of als kuis- en sproeiwater. Zo halveert u al snel uw drinkwaterverbruik. Het overtollige regenwater laat u in de grond insijpelen. Dit kan heel eenvoudig via een open ruimte waarnaar het water afstroomt. Ook andere technische oplossingen zijn mogelijk. Zo voorkomt u dat regenwater in de riolering stroomt, wat het risico op wateroverlast vermindert.

 

 

      

cover folder

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.