Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Leidraad voor onderhoudswerken aan waterlopen (2016)

Leidraad voor onderhoudswerken aan waterlopen (2016)

Deze leidraad vormt een praktische aanvulling bij de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie en de code van goede natuurpraktijk voor waterlopen. Beide codes werden in 2015 vernieuwd. De leidraad ondersteunt waterbeheerders bij de toepassing van de codes.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.