Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Methodologie voor het opmaken van een hemelwaterplan (2014)

Methodologie voor het opmaken van een hemelwaterplan (2014)

Waar moet het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten naartoe in de gemeente? En hoe passen we de drietrapsstrategie binnen de gemeente het beste toe? Een hemelwaterplan kan gemeentebesturen en rioolbeheerders hierin ondersteunen.

cover document

We moeten hemelwater eerst vasthouden (en hergebruiken), vervolgens infiltreren, en pas in laatste instantie vertraagd afvoeren. Hoe we dit in de praktijk moeten brengen, is evenwel niet altijd duidelijk. Een hemelwaterplan volgens de in deze publicatie beschreven methodiek, kan gemeentebesturen en rioolbeheerders daarbij helpen.


Sinds eind 2013 biedt de CIW een methodiek aan waarmee gemeentebesturen en rioolbeheerders aan de slag kunnen bij de opmaak van een hemelwaterplan. Na een evaluatie heeft de CIW de methodiek in december 2017 op enkele punten bijgesteld. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid