Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Wonen langs onbevaarbare waterlopen (2016)

Wonen langs onbevaarbare waterlopen (2016)

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar dat kunnen ze niet alleen. Wie langs een waterloop woont, moet zich aan regels houden.

 

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid