Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Inschrijving studiedagen > Inschrijving: Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor uw regio

Inschrijving: Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor uw regio

Nog tot en met 14 maart 2021 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. 

Het belang van deze plannen valt moeilijk te overschatten. De plannen bevatten maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en het risico bij overstromingen en droogte te verminderen. Ze vormen de ruggengraat van het waterbeleid voor de komende jaren.

Daarom organiseren de CIW en de bekkensecretariaten eind januari 2021 provinciale infomomenten over deze plannen.

 

Webinars 

Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen voor uw regio

van 22 tot 29 januari 2021

Bent u geïnteresseerd in de initiatieven die in uw regio op stapel staan, neem dan deel aan het infomoment in uw provincie.

U verneemt er vanuit welke gebiedsvisies het waterbeleid er de komende jaren vorm zal krijgen en welke acties en maatregelen er gepland staan.

We zoomen in op de speerpunt- en aandachtsgebieden voor oppervlaktewater en op de herstelprogramma's voor grondwater. Waar relevant geven we ook toelichting bij het bronbeschermingsbeleid voor drinkwater.

 

 Raadpleeg het programma

 

Deelname aan het infomoment is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot  een week voor het infomoment.  

U vermeldt hierbij uw naam, organisatie, e-mailadres en het infomoment waaraan u wenst deel te nemen. De dag voor de webinar ontvangt u een deelnemerslink in uw mailbox. 

Voor meer info: Contacteer uw bekkensecretariaat.

 

Verneemt u ook graag uit eerste hand hoe de plannen tot stand zijn gekomen en welke beleidskeuzes gemaakt zijn, neem dan deel aan de webinar "Wegwijs in de stroomgebiedbeheerplannen" op 14 januari 2021.

                                                      

 

1. Uw gegevens (verplicht)
Deelname provinciaal infomoment Ik schrijf me in voor het infomoment in:
tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder: Infodag

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.