Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Inschrijving studiedagen > Inschrijvingsformulier Workshop olieverontreiniging

Inschrijvingsformulier Workshop olieverontreiniging

Beste waterbeheerder,  milieuambtenaar of  hulpverlener,

 

Nog te vaak stellen we olieverontreiniging vast in onze beken, rivieren en kanalen. Wanneer we die niet daadkrachtig aanpakken, kunnen de milieuschade en de bestrijdingskosten hoog oplopen.

Daarom is binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) een kader uitgewerkt voor een gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging in waterlopen en kanalen. Samen met jullie willen we dit kader in de praktijk brengen.

Op 5 februari 2020 organiseren we een workshop waarop we jullie informeren over het kader en over de nieuwe initiatieven voor een betere bescherming van oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater.

Vervolgens gaan jullie in een 3-tal cases zelf aan de slag en delen we tips, kennis en  ervaringen om olieverontreiniging efficiënt aan te pakken.

Daarna bespreken we hoe we tot concrete afspraken en een goede taakverdeling kunnen komen tussen  waterbeheerders, de milieu-incidentenwerking van VMM, lokale besturen en hulpdiensten.

Je bent er graag bij? Inschrijven kan tot 17 januari.

  • Datum en uur: woensdag 5 februari 2020 van 9u30 tot 13u00 (met aansluitend broodjeslunch)
  • Locatie: Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 in Brussel, zaal 1C15 - Marie en Pierre Curie (vlakbij het Noordstation)

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. Om organisatorische redenen vragen wij je om je tegen vrijdag 17 januari 2020.

1. Uw gegevens (verplicht)
tekens resterend
Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.
gearchiveerd onder: Infodag
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid