Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Vol van water > Inspraakformulier TIJDSCHEMA EN WERKPROGRAMMA

Inspraakformulier TIJDSCHEMA EN WERKPROGRAMMA

Inspraakformulier openbaar onderzoek Tijdschema en werkprogramma (19 december 2012 - 18 juni 2013)

Via dit inspraakformulier kunt u uw mening geven over het tijdschema en werkprogramma voor de voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.
1. Uw gegevens (verplicht)
Anonieme bezwaren kunnen niet verwerkt worden
Vult u dit inspraakformulier in als:  2. Geef uw opmerkingen
Hieronder kunt u uw opmerkingen formuleren. U kunt tot 5 opmerkingen maken via dit formulier. Indien u meer opmerkingen wenst te maken, vragen wij u om meerdere inspraakformulieren te gebruiken. Geef telkens aan of het om een algemene opmerking gaat of om een opmerking bij een bepaald stuk tekst. Vermeld dan de pagina en paragraaf- of subtitel.
Opmerking 1
Geef aan op welk hoofdstuk uw opmerking van toepassing is  
tekens resterend
tekens resterend
Opmerking 2
Geef aan op welk hoofdstuk uw opmerking van toepassing is
tekens resterend
tekens resterend
Opmerking 3
Geef aan op welk hoofdstuk uw opmerking van toepassing is
tekens resterend
tekens resterend
Opmerking 4
Geef aan op welk hoofdstuk uw opmerking van toepassing is
tekens resterend
tekens resterend
Opmerking 5
Geef aan op welk hoofdstuk uw opmerking van toepassing is
tekens resterend
tekens resterend
Uw opmerking(en) kunnen in één of meerdere bestanden worden geregistreerd. Deze bestanden worden uitsluitend gebruikt binnen de verwerking van alle reacties op dit openbaar onderzoek. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.