Ik wens de standaard watertoets modules te doorlopen

  Ik ben  
 

Ik wens enkel de module informatieplicht te doorlopen

Door het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2013 betreffende het integraal waterbeleid wordt er een informatieplicht ingevoerd. Dit houdt in dat verkopers en verhuurders van een goed informatie moeten opnemen over de ligging binnen mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.