Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

BLUE DEAL

Ontdek hier hoe Vlaanderen met de Blue Deal
de inspanningen verhoogt in de strijd tegen waterschaarste en droogte 

logo

Wat en waaromBlue Deal: Wat en waarom

De Blue Deal is een plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte waar we meer en meer mee geconfronteerd worden. Het is een plan waar veel partijen bij betrokken zijn met tal van concrete acties en projecten en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

Lees meer

RealisatiesBlue Deal: realisaties

Via het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ krijgen dertien investeringsprojecten van de Blue Deal een extra impuls, voor een totaal budget van 343 miljoen euro. Het gaat om (terrein)realisaties door de Vlaamse overheid en om de financiële ondersteuning van initiatieven door (landbouw)bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, kennisinstellingen, verenigingen, ....

Lees meer

GovernanceBlue deal: governance

Bij de concretisering en uitvoering van de Blue Deal zijn veel partijen betrokken. Door inspanningen en initiatieven op het vlak van waterschaarste en droogte te bundelen binnen één programma kunnen samenwerkingen en win-wins tot stand komen.

Lees meer

----------------------------------------------------------------------------------------------------

> Je wil graag je steentje bijdragen als bedrijf, lokaal bestuur, sectororganisatie, kennisinstelling of vereniging. Je zoekt informatie over specifieke initiatieven van de Blue Deal? 

Je wil graag je steentje bijdragen als bedrijf, lokaal bestuur, sectororganisatie, kennisinstelling of vereniging? Je zoekt informatie over specifieke initiatieven van de Blue Deal? Contacteer het online loket.

online loket

overzicht projectoproepen

laatste update: 10 mei 2022

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.