Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Over CIW

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de afvalwater- en drinkwaterbedrijven en een vertegenwoordiging van de provinciegouverneurs nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) organiseert sinds 2004 het overleg over het integraal waterbeleid en staat in voor de coördinatie en de afstemming tussen de verschillende betrokken actoren in Vlaanderen.

Om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk uit te breiden, organiseerde de CIW in 2019 en 2020 een traject waarbij CIW-actoren, middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen bij verschillende initiatieven hun suggesties konden meegeven. Dit resulteerde in een vernieuwde CIW-werking die van start ging eind 2020. De engagementsverklaring van de CIW-partners tekent de krijtlijnen van de vernieuwde CIW uit.

De CIW stelt innovatie centraal en speelt in op nieuwe en actuele uitdagingen zoals klimaatverandering, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, … en neemt een regisseursrol op in de transitie naar klimaatrobuuste en veerkrachtige watersystemen en naar een circulaire economie op het vlak van water.

De oprichting van de CIW is vastgelegd in het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

 

 

gemeenschappelijk doel

De gezamenlijke visie van de CIW op het integraal waterbeleid is neergeschreven in de waterbeleidsnota. De CIW is een partnernetwerk waarbinnen de actoren die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid  op een flexibele manier samenwerken.

 

samenstelling
organogram

 

samenwerken

stakeholderwerking

Co-creatie vormt de basis voor de samenwerking binnen de CIW. knop werking

 

opdrachten
werkprogramma

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.