Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Andere

Naast het decreet Integraal Waterbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten is ook volgende regelgeving voorbereid binnen de CIW.

Besluiten Vlaamse Regering

Raadpleeg de gecoördineerde tekst van de basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (Vlarem, titel II, bijlage 2.3.1)

    • Met het besluit van 20 mei 2016 zijn wijzigingen aangebracht aan de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria voor grondwater.

Raadpleeg de gecoördineerde tekst van de milieukwaliteitsnormen en milieukwantiteitscriteria voor grondwater (Vlarem, titel II, bijlage 2.4.1)

 

Codes van goede praktijk

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.