Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking

Maak kennis met het bekken
Het Maasbekken is het enige bekken in Vlaanderen dat opgesplitst is in aparte delen. Twee derden van het Maasbekken ligt in de provincie Limburg en één derde ligt op Antwerps grondgebied. 38 gemeenten liggen (deels) in het Maasbekken.
Integrale waterprojecten
Het Maasbekken telt 4 speerpuntgebieden en 8 aandachtsgebieden waar we tegen 2021 of 2027 een goede watertoestand willen halen. Om dat proces te begeleiden, startte het bekkensecretariaat integrale waterprojecten op.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid