Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeheerplannen

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het Leiebekken opgesteld dat als bekkenspecifiek deel wordt toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.

 

Het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken is een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen.

Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. 

   

Bekkenspecifiek deel Leiebekken 2022- 2027

Het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027 vastgesteld door de Vlaamse Regering op 1 juli 2022.

  

Raadpleeg het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken door op onderstaande figuur te klikken.

BSD Leiebekken

  

Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022 - 2027

  

 

Via onderstaande rubriek 'gerelateerde inhoud' kan u de vorige integrale waterbeheerplannen en bijbehorende voortgangsrapportages voor het Leiebekken raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.