Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkens

Bekken kaart Vlaanderen IJzerbekken Brugse Polder Gentse Kanalen Leiebekken Benedenscheldebekken Bovenscheldebekken Denderbekken Dijle- en Zennebekken Netebekken Demerbekken Maasbekken Maasbekken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.