Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking in het Demerbekken

De gebiedsgerichte werking in het Demerbekken vertrekt vanuit een indeling van het bekken in tien clusters. Die indeling is gestoeld op de hydrografische samenhang, gelijkaardige problemen of thematieken, lopende projectwerking, …

Daarnaast zijn in het kader van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 in het Demerbekken vier speerpuntgebieden en negen aandachtsgebieden aangeduid, waar we met gerichte inspanningen een goede watertoestand willen bereiken tegen 2021 of 2027.

Link tussen integrale projectwerking, speerpunt- en aandachtsgebieden

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.