Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Dijle-Zennebekken

Het Dijle-Zennebekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Dijle-Zennebekken twee speerpuntgebieden (IJse en Laan) aangeduid. In deze gebieden willen we in 2021 een goede watertoestand bereiken. Ook in elf aandachtsgebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop, zodat hier al de eerste stappen gezet worden om in 2027 een goede watertoestand te bereiken.

 Kaart gebiedswerking Dijle-Zennebekken

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.