Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het bekken van de Brugse Polders

 

gebiedsprioritering SGBP3 bekken Brugse Polders

Foto-overzicht bekken Brugse Polders

Het bekken van de Brugse Polders ligt in het westen van Vlaanderen. Het ligt voor driekwart in West-Vlaanderen en een kwart in Oost-Vlaanderen. 28 gemeenten behoren (deels) tot het bekken van de Brugse Polders.

Typerend voor het bekken zijn de poldergebieden en de kanalen die
het bekken doorkruisen. 
Het bekken wordt gekenmerkt door verscheiden regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 5 aandachtsgebieden (Blankenbergse Vaart-Noordede, Zwinnevaart, Kerkebeek, Zuidervaartje, Rivierbeek-Hertsbergebeek) willen we op termijn een goede watertoestand halen. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.