Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker

In de kijker

 Titel   Type 
Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Nieuwsbericht
4 april 2019 - Waterbalans en verzilting in de kustzone Nieuwsbericht
4 april 2019 - Samen werken aan een klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder Nieuwsbericht

Ook in deze sectie

Juli 2018 - De verziltingsproblematiek neemt toe in de kustpolders
Door de aanhoudende droogte dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Hierdoor zien we ook het zoutgehalte in de polderwaterlopen stijgen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid