Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

4 april 2019 - Waterbalans en verzilting in de kustzone

De studiedag 'Waterbalans en verzilting in de kustzone' op 4 april in Bredene kon met meer dan 140 deelnemers op een ruime belangstelling rekenen.

De studie omtrent de verzilting in de kustzone was onderdeel van het TOPSOIL-project, de studie omtrent de waterbalans behoorde tot het SCAPE-project.

De publicatie van de verziltingsstudie is  in voorbereiding en zal gepubliceerd worden op www.vmm.be

Het eindrapport en een samenvatting van de studie omtrent de waterbalans in de kustzone en de presentaties van de studiedag kunt u downloaden door op onderstaande linken te klikken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.