Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Rioleringsprojecten leiden snel tot betere waterkwaliteit

Met een zuiveringsgraad van 86% en een rioleringsgraad van 86,5% behoort het bekken van de Brugse Polders in vergelijking met de andere bekkens tot de middenmoot.

Op termijn zal ongeveer 95% van de inwoners aangesloten zijn op een centrale waterzuiveringsinstallatie. Van de overige 5% moet het afvalwater via een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) gezuiverd worden.

Om het lokale effect van een rioleringsproject te kunnen beoordelen, wordt de waterkwaliteit voor en na het project opgevolgd. Deze vergelijkingen laten meestal sterke vooruitgangen zien.

De voorbije 25 jaar is er heel wat geïnvesteerd in saneringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders. De infrastructuur in de kustregio werd als eerste uitgebouwd. In de landelijke gebieden is er wel nog een saneringsachterstand, bijvoorbeeld in de stroomgebieden van de Rivierbeek-Hertsbergebeek en van de Jabbeekse Beek en in het buitengebied van de regio Aalter-Eeklo-Kaprijke. En o.m. in de kustpolders en in het buitengebied van de gemeenten Jabbeke, Oostkamp, Beernem en Maldegem moeten nog heel wat IBA’s aangelegd worden.

Voor en na: een wereld van verschil

Om het plaatselijke effect van een rioleringsproject te evalueren, wordt de waterkwaliteit voor en na het uitvoeren van het project opgevolgd. Deze vergelijkingen laten meestal sterke vooruitgangen zien.

Zo tonen de meetresultaten van 2019 een duidelijke kwaliteitsverbetering voor de Hertsbergebeek na de bouw van de KWZI Hertsberge. De zuurstofbindende stoffen (CZV) en opgeloste zuurstof gingen er sterk op vooruit.

Nieuwsbrief, Maart 2021

 

De KWZI werd eind 2016 in gebruik genomen en zuivert het afvalwater van ongeveer 680 inwoners van de Oostkampse deelgemeente Hertsberge. Ook het afvalwater van het provinciaal domein Bulskampveld is aangesloten.

De KWZI kampt wel nog met ernstige verdunning omdat heel wat grachten op het rioolstelsel aangesloten zijn. Maar daar komt binnenkort verbetering in. Na uitvoering van het bovengemeentelijk afkoppelingsproject in het voorjaar van 2021, zal de KWZI efficiënter werken.

De waterkwaliteit van alle meetpunten is raadplegen op het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.