Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

21 juni 2017 - Nu ook captatieverbod in het bekken van de Brugse Polders

Vanaf 21 juni geldt voor 14 dagen een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening in het bekken van de Brugse Polders, met uitzondering van het gebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.

Capteren uit bevaarbare kanalen en rivieren is wel nog toegestaan. Tot een volume van 500 m³/jaar volstaat een melding aan de NV WenZ, voor grotere volumes is een vergunning nodig. Het capteren van drinkwater voor dieren en het vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming is eveneens nog toegestaan.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.