Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2016 - Samen investeren in de Rivierbeek

De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie West-Vlaanderen en het bekkensecretariaat van de Brugse Polders slaan de handen in elkaar in het stroomgebied van de Rivierbeek.

In het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek willen we tegen 2027 een goede ecologische toestand bereikt hebben. Die uitdaging gaat het bekkensecretariaat van de Brugse Polders, samen met andere betrokken actoren, aan in het integraal project voor de Rivierbeek.

Sleutelwoorden zijn samenwerking en overleg. Door kennis en informatie te delen, knelpunten en opportuniteiten samen te bespreken en initiatieven beter op elkaar afstemmen, kunnen we op het terrein win-wins realiseren, zodat de waterkwaliteit en de ecologie van de Rivierbeek er sneller op vooruitgaan.

Zin om hieraan mee te werken? Kom langs op de 'Dag van de Rivierbeek' op 28 november in Oostkamp.

Dag van de Rivierbeek

(foto: Patrick Keirsebilck)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.